Kategoriassa Tilitoimisto, Uutinen

Vuoden 2017 verokortit otetaan käyttöön 1.2.2017. Verohallinto on postittanut verokortit työntekijöille tammikuun puoliväliin mennessä. Tammikuussa 2017 käytetään vielä edellisen vuoden ennakonpidätystietoja. Ennakonpidätykseen käytetään kuitenkin perusprosenttia, koska tulorajan seuranta on vuosikohtainen. Tämä menettely ei kuitenkaan koske rajoitetusti verovelvollisen verokorttia.

Mikäli työnantaja ei ole saanut ennakonpidätystietoja suorasiirrossa eikä työntekijä ole toimittanut mitään verokorttia, ennakonpidätys on toimitettava 60 %:n suuruisena.

Ennakkoperintäasetus muuttunut

Ennakkoperintäasetusta on muutettu. Työntekijän ei tarvitse toimittaa eikä esittää verokorttia työnantajalle, mikäli työnantaja on saanut työntekijän ennakonpidätystiedot sähköisesti Verohallinnolta. Tämä vähentää paperinpyörittämistä ja palkanlaskijan toimesta mikromanageerausta saada kaikkien työntekijöiden verokortit kasaan.

Työnantajan on informoitava työntekijöilleen seuraavat asiat:

  • Työnantaja saa ennakonpidätystiedot Verohallinnolta sähköisesti.
  • Miten työnantaja pyytää työntekijältä verokorttia, jos ei ole saanut sitä sähköisesti?
  • Työnantaja käyttää automaattisesti päätoimen palkkatulon verokortin vaihtoehtoa A ennakonpidätyksessä, mutta jos työntekijä haluaa ja vaatii vaihtoehdon B käyttämistä, työnantajan tulee kertoa, miten tämä haluaa tiedon tästä esimerkiksi suullisesti, sähköpostilla tai toimittamalla uusi verokortti?

Palkanlaskenta on ammattilaisen työtä

Palkanlaskenta vaatii erityisosaamista ja täsmällisyyttä. Pyrkimyksenä pitää olla mahdollisimman virheetön työ. Palkanlaskenta on hoidettava aina oikea-aikaisesti ja palkan tulee olla palkanmaksupäivänä työntekijän käytettävissä. Työaikalaki, työehtosopimukset, vuosilomalaki ym. tulee ottaa huomioon palkanlaskennassa.

Työsopimuslain mukaan palkka on maksettava palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, ellei toisin sovita. Silloin, kun palkka lasketaan viikolta tai pidemmältä, on palkka maksettava kerran kuussa ja tuntipalkka tai alle viikon jaksolta määräytyvä palkka kahden viikon välein. Lopputili on maksettava viimeisenä työpäivänä, mikäli muuta ole sovittu.

Palkan suuruus määräytyy usein yleissitovan työehtosopimuksen nojalla. Ellei alalle soveltuvaa yleissitovaa työehtosopimusta ole, työntekijälle on maksettava kohtuullinen palkka. Palkka voidaan määrätä kuukausi- tai tuntipalkan sijasta myös tulokseen perustuvana urakkapalkkana tai provisiona.

Yleensä pk-yritykset ulkoistavat palkanlaskennan tilitoimistolle. Mikäli yritys itse hoitaa palkanlaskennan, palkanlaskijan on välttämätöntä pysyä ajantasalla lainsäädännöstä ja työehtosopimuksista. Tilitoimistoa/kirjanpitäjää voi ja kannattaa konsultoida tarvittaessa etenkin, jos yrityksen oma palkanlaskija ei ole palkanlaskennan ammattilainen.

Tärkeitä lukuja työnantajalle vuodelle 2017

Älä epäröi olla yhteydessä palkanlaskentaan ja kirjanpitoon liittyvissä kysymyksissä.

Me Agendalla huolehdimme sinusta.
Tulehan kahaville veloituksettomaan konsultaatioon!

Soita ja sovi aika
050 346 6514
tai lähetä sähköpostia

Viimeisimmät kirjoitukset

Start typing and press Enter to search