Kategoriassa Isännöinti

 

Kutsu jokakeväiseen yhtiökokoukseen kolahtaa taas postiluukusta.  Moni yhtiön osakas jättää kokouksen väliin tänäkin vuonna, koska pelkää nolaavansa itsensä kysymällä tyhmiä. Asunto-osakeyhtiön yhtiökokoukseen kannattaisi kuitenkin osallistua ja kysyä epäselvät asiat selviksi.

Yhtiökokous on taloyhtiön korkein päättävä elin, jossa päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat.

Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen on yhtiön jokaisella osakkeenomistajalla. Osallistumisoikeus käsittää puhe- ja äänivallan käyttämisen, mutta sen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja on merkitty yhtiön osakeluetteloon. Osakkeenomistaja voi käyttää osallistumisoikeuttaan yhtiökokoukseen joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamalla siihen asiamiehen.

Osallistumalla yhtiökokoukseen pääset vaikuttamaan asumiskustannuksiisi ja saat tietoa, millainen oma taloyhtiö on ja kuinka se toimii.

Taloyhtiön osakkeenomistajien kannattaa valmistautua tulevaan yhtiökokoukseen hyvissä ajoin sekä riittävän huolellisesti. Siten osakas saa paremmin äänensä kuuluviin yhtiökokouksessa ja siellä tehtävissä päätöksissä. Kun tutustut kokouskutsun mukana saapuviin asiakirjoihin etukäteen, sinun on helppo esittää ja perustella kantasi kokouksessa. Tarvittaessa kokouksen asioista voi kysyä etukäteen lisätietoa taloyhtiön hallituksen jäseniltä sekä isännöitsijältä. Myös muiden osakkaiden kanssa voi keskustella yhtiökokouksen asioita

Voit myös vaikuttaa hallituksen valintaan ja varmistat, että sopivimmat ihmiset hoitavat omaisuuttasi.

 

Taloyhtiön yhtiökokouksessa on esitettävä:

-tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus

-hallituksen kirjallinen selvitys tarpeesta sellaiseen yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitoon yhtiökokousta seuraavan viiden vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin; sekä

-hallituksen kirjallinen selvitys yhtiössä suoritetuista huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä ja niiden tekoajankohdat.

 

Yhtiökokouksessa on päätettävä:

-tilinpäätöksen vahvistamisesta

-taseen osoittaman voiton käyttämisestä

-vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle

-talousarviosta ja yhtiövastikkeen määrästä, jos tämä kuuluu yhtiökokoukselle

-hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valinnasta, jollei tässä laissa säädetä tai yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin näiden toimikaudesta tai valinnasta sekä muista yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.

Asiat käsitellään kokouksessa hyväksytyssä työtärjestyksessä. Vain niistä asioista päätetään, jotka kutsussa mainitaan. Muista asioista on mahdollista keskustella kokouksen jälkeen, mutta niistä ei voida tehdä päätöksiä.

Hallituksen ja isännöitsijän on yhtiökokouksessa osakkeenomistajan pyynnöstä annettava tarkempia tietoja seikoista, jotka voivat vaikuttaa kokouksessa käsiteltävän asian arviointiin.

Viimeisimmät kirjoitukset

Start typing and press Enter to search