Kategoriassa Isännöinti

Usein osakkailla pyörii vastuunjakoon liittyviä kysymyksiä mielessä, kuka korvaa? Kenen on vastuu ja miten toimia?

Asunto-osakeyhtiöissä yhtiön ja sen osakkeenomistajien välinen kunnossapitovastuu määräytyy pääsääntöisesti asunto-osakeyhtiölain mukaisesti.
Vastuunjakotaulukko asettaa kunnossapitovastuulle selvät rajat ja ehkäisee turhaa kiistelyä taloyhtiöissä. Taulukon todistusvoima paranee entisestään, jos se hyväksytään yhtiökokouksessa. Johdonmukaisesti noudatettuna Vastuunjakotaulukko edistää myös osakkaiden yhdenvertaisuutta.
Pääsääntö on, että taloyhtiön vastuulla ovat rakennus, osakehuoneistojen rakenteet ja eristeet sekä erilaiset perusjärjestelmät (lämmitys, sähkö, tiedonsiirto, kaasu, vesi, viemäri, ilmanvaihto yms.) Vastaavasti osakkeenomistajan vastuulla ovat osakehuoneiston sisäosat.

Otetaanpa esimerkiksi vessanhana;

Osakas vastaa perustasosta poikkeavien asennusten kunnossapidosta, paitsi jos asennus rinnastuu taloyhtiön tekemiin asennuksiin tai yhtiö on hyväksynyt sen vastuulleen. Tämä koskee monesti myös osakkaan asennuttamia hanoja. Uuden hanan rinnastuminen yhtiön asennuttamiin hanoihin kannattaa tarkistaa taloyhtiön edustajalta ennen hanan asentamista.
Yhtiö maksaa perustasoisen hanan verran kustannuksista vain silloin, jos yhtiössä ollaan joka tapauksessa vaihtamassa keittiön hanoja tai hana on rikki. Jos osakas haluaa muulloin vaihtaa täysin toimivan hanan, hän vastaa kokonaisuudessaan kustannuksista.

Yksittäisissä taloyhtiöissä voidaan tietyin edellytyksin joiltain osin poiketa tästä vastuunjaosta.

VAKUUTUKSET JA VAHINGOT

Aiheuttamisperiaate voi tietyissä tapauksissa johtaa vastuunkantajan vaihtumiseen siten, että esimerkiksi yhtiölle muuten kuuluva vastuu siirtyy selkeän vahingon aiheuttamisen tai törkeän huolimattomuuden vuoksi osakkaan vastuulle.

Osakkaan oikeus remontointiin ja muutostöihin hallitsemissaan tiloissa on kaiken kaikkiaan erittäin laaja. Muutoksia voi tehdä pintaremonteista aina huonejaon muutoksiin, keittiöremonteista saunan rakentamiseen jne.

Osakkaan on ilmoitettava kunnossapito- ja muutostöistä kirjallisesti etukäteen hallitukselle tai isännöitsijälle. Ilmoitusvelvollisuus koskee sellaista työtä, joka voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteistöön, rakennuksen tai huoneiston osaan tai yhtiön tai toisen osakkeenomistajan huoneiston käyttämiseen.

Taloyhtiön tulee huolehtia vakuutuksista asianmukaisesti mutta on tarpeen tiedostaa, että taloyhtiön vakuutukset eivät tee asukkaiden kotivakuutuksia tarpeettomiksi. Taloyhtiön ja osakkaan kesken vakuutusasiat tulevat yleisimmin esille erilaisten vahinkojen korvaamisten yhteydessä.

Vastuunjakotaulukon löydät sivulta Tietoa asukkaille
Taulukossa on esitetty vastuunjako osakkaan ja taloyhtiön välillä.

Viimeisimmät kirjoitukset

Start typing and press Enter to search