Kategoriassa Isännöinti

 

Pelastuslaki edellyttää, että asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa, on laadittava pelastussuunnitelma. Taloyhtiön pelastussuunnitelman tekeminen on asunto-osakeyhtiön hallituksen vastuulla. Suunnitelman tulee olla ajan tasalla ja lainmukainen. Hallituksen tulee tiedottaa suunnitelmasta kaikille osakkaille, joiden velvollisuus on jakaa se eteenpäin myös mahdollisille vuokralaisille.
Pelastussuunnitelman tarkoitus on huomata asuinympäristön vaaratekijät ja auttaa ehkäisemään vahingot ja vaaratilanteet. Turvallisuusasiat painottuvat taloyhtiöissä pääasiassa palo- ja sähköturvallisuuteen sekä muiden yleisten hätä- ja poikkeustilanteiden hallintaan ja väestönsuojeluun. Turvallisuus on hyvä ottaa vuosittain yhtiökokouksessa esille ja päivittää suunnitelmaa ainakin silloin, kun jotain muutoksia tapahtuu. Päivitystarpeet liittyvät paitsi lakimuutoksiin myös muutoksiin taloyhtiössä. Parhaimmillaan pelastussuunnitelma voi toimia yhteisön turvallisuusasiakirjana, josta löytyvät kaikki yhteisön turvallisuuteen liittyvät asiat. Minimivaatimuksena voidaan pitää, että pelastussuunnitelmassa on otettu huomioon pelastuslain omatoimisen varautumisen sekä tulipalojen ennaltaehkäisyn säännökset. Pelastussuunnitelma on taloyhtiötä itseään varten, ei viranomaisia.

Taloyhtiön on huolehdittava siitä, että rakennus ja sen ympäristö pidetään sellaisessa kunnossa, että:

-Tulipalon syttymisen sekä sen leviämisen vaara on vähäinen

-Rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta

-Pelastustoiminta on tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa mahdollista

Pelastuslain mukaan kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että hälytysajoneuvoille tarkoitetut ajotiet tai muut kulkuyhteydet  pidetään  esteettöminä ja että ne on merkitty asianmukaisesti.

Taloyhtiössä on myös hyvä järjestää pelastautumisharjoituksia, jotta tiloja ja varusteita osataan tarvittaessa käyttää hätätilanteessa. Vapaaehtoiset harjoitukset lisäävät toimintakykyä ja saattavat jopa rajata vahinkojen laajuutta.

Itse suunnitelmasta kannattaa vielä jakaa asukkaille vaikkapa A 4 kokoinen muisio, josta kävisi ilmi esim. veden-, sähkön- ja lämmituksen sulkupaikat ja kokoontumispaikka hätätilanteessä. Pelastussuunnitelman voi hallitus tehdä yhdessä isännöitsijän kanssa. On myös olemassa monia yrityksiä jotka kartoittavat taloyhtiön turvallisuutta ja tekevät suunnitelmia.

Taloyhtiön asukkaiden ja isännöitsijän on aidosti pohdittava turvallisuusasioita ja sitä, miten kodista saataisiin turvallisempi paikka asua.

Viimeisimmät kirjoitukset

Start typing and press Enter to search